Holberg Fondene

Fondsforvalter

Bergen

Partner
Holberg Fondene

Fond

thumb-up
94%

Beskrivelse

Holberg Fondsforvaltning AS ble etablert våren 2000 og har sitt hovedkontor i Bergen. Vår forretningside er å være en uavhengig og preferert nisjeaktør innen fondsforvaltning, med markedets beste kundekommunikasjon. Selskapet tilbyr god og oversiktlig kunderapportering og effektiv markedskommunikasjon gjennom Holberggrafene. Bruk av fond er den enkleste og mest effektive måten å forvalte penger på og Holberg Fondene tilbyr 4 aksjefond, 2 pengemarkedsfond og 2 obligasjonsfond. Selskapets investeringsunivers innenfor aksjer er globalt med Norden som utgangspunkt. Innenfor renter tilbyr selskapet effektiv likviditetsforvaltning med norsk fokus og forvaltning av kredittobligasjoner med bred nordisk portefølje.

Spesialist på

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

(Ingen vurderinger enda)


04 januar 2017

kl 09:39

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

2016 – grafisk sett

Julen står for døren og 2016 er i ferd med å ebbe ut. Hva er da mer naturlig enn å gjøre et grafisk dypdykk i vårt arkiv i et forsøk på å oppsummere året...

100%

22 desember 2016

kl 10:16

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

100%

16 desember 2016

kl 10:39

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

50%

06 desember 2016

kl 14:22

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Brave new world – vekstmarkedene – Holberggrafene

Av verdens befolkning på 7 milliarder mennesker, bor 85 % i de såkalte vekstmarkedene, mens kun 40 % av verdiskapningen (BNP) skjer der. Vårt budskap er at det er spesielt i nye fremvoksende økonomier i Asia og Afrika vi finner de mest spennende veksthistoriene både sett fra et makro- og mikroøkonomisk perspektiv...

100%

25 november 2016

kl 13:42

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

100%

11 november 2016

kl 11:11

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

100%

04 november 2016

kl 11:48

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Millimeterdemokratiet – Holberggrafene

Regjeringen la i går frem statsbudsjettet for 2017 med samlede utgifter på 1.300 milliarder kroner. Den politiske tautrekkingen knyttet til noen få av disse milliardene er i gang og vil prege mediebildet de neste ukene...

100%

07 oktober 2016

kl 10:50

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

100%

05 oktober 2016

kl 15:44

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Den «nye» økonomien – Holberggrafene

Norges Bank har denne uken publisert sin rentebeslutning og pengepolitiske rapport. Rentebunnen ser foreløpig ut til å nås på dagens 0,5 % og det ser ut til at vi unngår negative renter i Norge...

100%

23 september 2016

kl 10:26