Holberg Fondene

Fondsforvalter

Bergen

Partner
Holberg Fondene

Fond

thumb-up
94%

Beskrivelse

Holberg Fondsforvaltning AS ble etablert våren 2000 og har sitt hovedkontor i Bergen. Vår forretningside er å være en uavhengig og preferert nisjeaktør innen fondsforvaltning, med markedets beste kundekommunikasjon. Selskapet tilbyr god og oversiktlig kunderapportering og effektiv markedskommunikasjon gjennom Holberggrafene. Bruk av fond er den enkleste og mest effektive måten å forvalte penger på og Holberg Fondene tilbyr 4 aksjefond, 2 pengemarkedsfond og 2 obligasjonsfond. Selskapets investeringsunivers innenfor aksjer er globalt med Norden som utgangspunkt. Innenfor renter tilbyr selskapet effektiv likviditetsforvaltning med norsk fokus og forvaltning av kredittobligasjoner med bred nordisk portefølje.

Spesialist på

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

(Ingen vurderinger enda)


10 februar 2017

kl 09:49

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

(Ingen vurderinger enda)


06 februar 2017

kl 15:05

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

På med boblejakken?

Høsten 2005 begynte Norges Bank å diskutere muligheten for en boligboble i Norge. Les mer om hva vi mener om boligboblespørsmålet her. ...

100%

27 januar 2017

kl 12:15

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

(Ingen vurderinger enda)


04 januar 2017

kl 09:39

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

2016 – grafisk sett

Julen står for døren og 2016 er i ferd med å ebbe ut. Hva er da mer naturlig enn å gjøre et grafisk dypdykk i vårt arkiv i et forsøk på å oppsummere året...

100%

22 desember 2016

kl 10:16

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

100%

16 desember 2016

kl 10:39

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

50%

06 desember 2016

kl 14:22

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Brave new world – vekstmarkedene – Holberggrafene

Av verdens befolkning på 7 milliarder mennesker, bor 85 % i de såkalte vekstmarkedene, mens kun 40 % av verdiskapningen (BNP) skjer der. Vårt budskap er at det er spesielt i nye fremvoksende økonomier i Asia og Afrika vi finner de mest spennende veksthistoriene både sett fra et makro- og mikroøkonomisk perspektiv...

100%

25 november 2016

kl 13:42

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

100%

11 november 2016

kl 11:11

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

100%

04 november 2016

kl 11:48