Skattebetalerforeningen 

Interesseorganisasjon

41276895

Partner
Skattebetalerforeningen

Aksjer, Fond, Sparing, Pensjon, Personal Finance

thumb-up
100%

Beskrivelse

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere. Foreningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 år. Vi har om lag 17.000 medlemmer - så vel privatpersoner som næringsdrivende og bedrifter. Besøk www.skatt.no for mer informasjon.

Spesialist på

Foreningens viktigste oppgaver er å: Påvirke skatte- og avgiftspolitikken via media og direkte kontakt med politikere og aktuelle myndigheter. Informere om skatt og skatterelaterte temaer via vårt medlemsblad Skattebetaleren, Skattebetaleren.no, Skatt.no, kurs og annen aktuell litteratur. Bistå enkeltmedlemmer i skattejuridiske spørsmål. Skape avgifts- og skatteengasjement via økt oppmerksomhet i media, diskusjon blant skattebetalere og lokale tilbud overfor medlemmer. Tidsskrifter, bøker og kurs - Skattebetalerforeningen tar sikte på å være en ledende leverandør av skatteinformasjon. Vi utgir fagtidsskrifter og bøker om ulike emner innen skatter og avgifter. Skattebetalerforeningen arrangerer kurs innen flere fagområder, bl.a. merverdiavgift, arveavgift og generasjonsskifte, utenlandsbeskatning, naturalytelser, valg av selskapsform, bilbeskatning og vårt årlige skatte- og regnskapskurs.

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

100%

11 desember 2014

kl 14:53