Bernt Bangstad

Aksjer, Fond, Noterte selskap, Sparing

thumb-up
96%

Beskrivelse

Bernt Bangstad er styreleder i Aksjonærforeningen. Aksjonærforeningens ambisjon er å skape flere, bedre, mer bevisste og innsiktsfulle aksjonærer.

Spesialist på

Privat eierskap, sparing og investeringer, aksjer børs og næringsliv.

Privatperson
comments

1

blog_preview_image

Kildeskatt ut – utbytter inn

Aksjesparekontoen (ASK) er endelig i ferd med å bli en realitet. I løpet av de neste ukene skal Finansdepartementet legge siste hånd på verket når det gjelder forskriftene som skal komplettere den nye paragrafen i skatteloven (§10-21) som omhandler aksjesparekontoen. Dessverre kan ikke departementet rette opp den største mangelen ved den nye ordningen, nemlig at utbytter ikke inngår...

100%

11 mai 2017

kl 14:41

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

Bør DNB-toppene frifinnes?

Granskerne hos Hjort har konkludert, men hvor mye tvilsom praksis er det OK at toppledelsen ikke har eller får kunnskap om?...

100%

16 september 2016

kl 14:30

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

KLAS – en klassisk arbeidseier

"Regjeringen bes foreslå en ordning med for langsiktig sparing i børsnoterte aksjer og aksjefond i forbindelse med budsjettet for 2017 som innebærer at gevinster ikke beskattes løpende". Slik lyder skatteforliket 17. og siste punkt.
Forslaget Konti for Langsiktig Aksjesparing (KLAS) med Aksjonærforeningen, AksjeNorge, Oslo Børs og VPS som hovedavsendere banet veien for denne formuleringen, men det betyr ikke på noen måte at KLAS blir modell for den ordningen Regjeringen kommer opp med. ...

100%

09 mai 2016

kl 17:11

Privatperson
comments

6

blog_preview_image

Tause i kampen mot utbytteskatten

Alle så straffeskatten på aksjeinntekter komme, men at det var så få av oss som hevet røsten mens det enda fantes en mulighet til å få politikerne på bedre tanker, overrasker og bekymrer....

100%

06 mai 2016

kl 12:53

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

Straffeskatt uten begrunnelse

Regjeringen vil ha mer langsiktig sparing. Dessuten vil den at folk flest skal spare mer i aksjer. Øke sitt eierskap i norske bedrifter, skrev den i sin politiske plattform...

96%

26 april 2016

kl 11:20

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

100%

12 februar 2016

kl 12:14

Privatperson
comments

5

blog_preview_image

Et steg tilbake eller to steg frem?

Stortinget behandler i disse dager skattemeldingen som kommer til å bestemme skattepolitikken i mange år fremover. Gjennom å senke selskapsskatten og øke utbytteskatten flytter regjeringen skattebyrden fra virksomhetene og over på deres – norske - eiere...

100%

29 januar 2016

kl 12:00

Privatperson
comments

1

blog_preview_image

Når et selskap vil strykes fra børs

Kan du som småaksjonær gjøre noe for å forhindre at et selskap blir strøket fra børsnotering? Den gode nyheten er at ja det kan du. Les hvordan.
...

94%

19 januar 2016

kl 13:57

Privatperson
comments

1

blog_preview_image

Flere på banen mot Regjeringens skattediskriminering

Verdipapirfondenes forening (VFF) har endelig kommet på banen med synspunkter som Aksjonærforeningen har fremmet - med få, men hederlige unntak nokså alene - helt siden det ble kjent at regjeringen ville innføre en "straffeskatt" på aksjeinntekter...

100%

18 desember 2015

kl 12:17

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

Fra mageplask til svalestup?

Halvannen million aksje- og aksjefondssparere får økt skatt på sparingen sin. Det står ikke svart på hvitt noe sted, men når man finleser statsbudsjett og tilhørende dokumenter nøye så fremgår det at alle aksjeinntekter (i statsbudsjettet kalt «utbytter mv») skal oppjusteres med faktor 1,15 før de tillegges alminnelig inntekt og beskattes som sådan. Et formidabelt mageplask som lett kan forvandles til et vakkert svalestup...

100%

11 november 2015

kl 11:44