Delphi Fondene

Fondsforvalter

Partner
Delphi Fondene

thumb-up
86%

Beskrivelse

Delphis forvaltningskonsept skiller seg fra andre forvalteres. Vi mener at de beste forutsetninger for å treffe riktige investeringsvalg fås ved å kombinere fundamental analyse med trendanalyser. Kombinasjonen av analysene utgjør det vi kaller for Delphi-metoden. Å skape langsiktig meravkastning på vegne av andelseierne vil alltid være vårt fremste mål. Våre fond: Delphi Global – Delphi Europe – Delphi Nordic – Delphi Norge – Delphi Kombinasjon – Delphi Emerging

Spesialist på

Aktiv forvaltning, fondsforvaltning, Delphi-metoden

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Ser oppside på Oslo Børs

Håkon H. Sætre, forvalter av Delphi Norge, ser flere grunner til at man bør vurdere å øke innsatsen på Oslo Børs. Samtidig slår han et slag for aktiv forvaltning....

100%

08 november 2016

kl 15:28

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

100%

10 oktober 2016

kl 10:04

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Stig Tønder om Delphi Global

2016 har så langt vært et utfordrende år for mange globale fond, også Delphi Global. Stig Tønder forteller om fondets utvikling og forventninger til veien videre....

100%

19 september 2016

kl 13:08

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Tegn til stabilisering?

Tegn til stabilisering?
Etter en turbulent periode, så vi tegn til stabilisering i finansmarkedene mot slutten av februar, godt hjulpet av en bedring i råvaremarkedene. Fritt for bekymringer er det likevel ikke....

100%

07 mars 2016

kl 13:14

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

100%

07 desember 2015

kl 13:50

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Etterlengtet opptur

Den verste uroen i aksjemarkedene ser ut til å ha lagt seg. Oktober ble en god måned for mange børser verden over, blant annet hjulpet av offensive sentralbanker....

88%

04 november 2015

kl 19:43

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Lysning i sikte?

September ble nok en urolig børsmåned. Investorene dreide oppmerksomheten vekk fra Kina og over mot den amerikanske sentralbanken. Samtidig punkterte Volkswagens omdømme....

89%

07 oktober 2015

kl 19:56

Annen profesjonell
comments

1

blog_preview_image

Aksjefondets livssyklus

I jungelen med fondsleverandører og produkter kan det være vanskelig for en investor å finne gode, aktive aksjefond for fremtiden. Og har man først gjort et godt valg, når vet man om det er på tide å bytte ut denne forvalteren?...

89%

04 august 2014

kl 12:57

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

67%

07 februar 2014

kl 10:28

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Økt volatilitet i markedene

De underliggende faktorene peker i retning av et sunnere økonomisk klima i USA, Kina og Europa. Likevel ble august en børsmåned preget av større svingninger, i stor grad drevet av situasjonen i Syria....

75%

09 september 2013

kl 09:56