Arne A Kvale

Konsulent

Oslo

Aksjer, Noterte selskap

thumb-up
88%

Beskrivelse

Er født og oppvokst i Oslo. Har drevet aktivt med investeringer i aksjer siden 16-årsalderen. .Som følge av min interesse for aksjer har jeg tidligere blitt omtalt i Aftenposten, Dagens Næringsliv, E24, Kapital og P3 Gründer og Daglig leder i ZoopIt. ZoopIt er et deleid Schibsted selskap som revolusjonere netthandel gjennom å tilby den beste, raskeste og rimeligste levering av varer kjøpt på nett.

Spesialist på

Verdianalyse

Privatperson
comments

1

blog_preview_image

45%

28 august 2015

kl 13:41

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

93%

15 august 2014

kl 10:41

Privatperson
comments

1

blog_preview_image

Byggma – Klassisk trippel U?

Spørsmålet er om aksjen fortsatt har mer å gå på?

Q1 er et historisk dårlig kvartal for BMA og EBIT kom inn på 27,9 MNOK vs 6,10 MNOK for Q1 2013. Man kan trygt si at tiltakene til ledelsen gir effekt. Ser man på fri kontantstrøm kom dette inn på 22,5 MNOK i Q1. Dette gir i så fall en fri kontantstrøm yield på 9,2% basert på Q1 alene.

Det som er veldig appellerende her er at Capex er nesten 30 MNOK lavere enn avskrivninger. Følgelig blir fri kontantstrøm 30 MNOK bedre enn den tekniske inntjeningen, alt annet likt. Ser at Myrseth i sin oppdatering snakker om at man forventer at P/E faller til under 4x for 2014. P/E på under 4x virker veldig billig, men tenk da at fri kontantstrøm blir enda bedre.

Selskapet betaler utbytte, og dersom man annualiserer fri kontantstrøm fra Q1 havner vi på 90 MNOK. Dette vil i så fall gi en yield på 36%. Selskapet kan derfor bli en utbyttemaskin av dimensjoner såfremt ledelsen ønsker....

89%

16 juli 2014

kl 14:00

Privatperson
comments

5

blog_preview_image

PROTCT Q2 update

PROTCT leverte Q2 tall forrige uke, og markedet reagerte med å sende aksjekursen opp 3,32%.

Jeg deltok på Q2 presentasjonen, og her er mine synspunkt: ...

79%

13 juli 2014

kl 14:32

Privatperson
comments

9

blog_preview_image

Protector Forsikring (PROTCT)

Det er ingen hemmelighet at Warren Buffett har tjent svært gode penger på forsikring. I årsrapporten til Berkshire skriver Buffett dette om forsikringsvirksomheten:

«Our insurance operations continued their delivery of costless capital that funds a myriad of other opportunities. This business produces “float” – money that doesn’t belong to us, but that we get to invest for Berkshire’s benefit. And if we pay out less in losses and expenses than we receive in premiums, we additionally earn an underwriting profit, meaning the float costs us less than nothing. [...] Insurance has been good to us.»...

87%

28 mai 2014

kl 18:51

Privatperson
comments

3

blog_preview_image

EOC – Solide tall for Q2 -2014

Det var Vidar Lyngvær og undertegnede som skrev den første analysen på EOC (Når prismekanismene feiler), men i ettertid har Heidar Engebret også vært svært aktiv rundt case. I dag har vi derfor valgt å slå våre hoder sammen.

Oppdateringen mener vi er på sin plass som følge av siste tids nyheter. Denne oppdateringen vil ta for seg tre momenter:

1) Kontrakt til Conqueror

2) Sale/lease-back Champion

3) Q2 –tall (EOC har avvikende regnskapsår)

Dersom vi benytter P/B på 1,32x lander vi på et kursmålet på 17 NOK / + 168% oppside. P/B 1,32 kan virke foruftig sett opp mot salget av champion. Videre vil dette ligge under snitt på børsen, som i dag ligger på l,53x Bok. ...

88%

09 april 2014

kl 09:00

Privatperson
comments

6

blog_preview_image

KILDEN TIL EVIG UNGDOM PÅ BILLIGSALG?

ABT er et norsk biotech-selskap notert på Oslo Børs. De fokuserer på å utvikle ingredienser basert på lakse-enzymer til bruk i kosmetikkbransjen. I februar 2014 sank kursen 35% i forbindelse med et varslet søksmål fra en av selskapets partnere. De er for øyeblikket verdsatt til ca. 125 MNOK (105 MNOK EV etter å ha justert for 18 MNOK i netto kontanter). Prisingen før den” svarte svanen” inntraff var på rundt 180 MNOK, en verdi selskapet bør kunne forsvare uavhengig av utfall i den saken. På dagens prisingsnivå mener vi derfor at en inngang i ABT gir en mulighet for asymmetrisk risk basert på....

94%

24 mars 2014

kl 14:34

Privatperson
comments

2

blog_preview_image

Warren Capital vs. Nordic Financials

For de av dere som følger med i Dagens Næringsliv er det interessant å se på disputten som har oppstått mellom Warren Capital og det børsnoterte selskapet Nordic Financials.

På den ene siden har vi Xtrainvestor gründer Lars Brandeggen og daytrader Svend Egil Larsen. På den andre siden har vi Peter Warren. Stemningen er amper, noe vi kan lese ut i fra vedlagte artikler : ...

77%

13 februar 2014

kl 11:09

Privatperson
comments

2

blog_preview_image

Facebook kan være borte om 5-10 år.

Jeg kan starte med å si at jeg faktisk tror det er en stor sannsynlighet for at Facebook ikke eksisterer om 5-10 år. Jeg påpeker dog at jeg ikke tror Facebook vil gå konkurs, men jeg tror de blir borte på lik linje med Myspace. Dette skal jeg begrunne videre i innlegget, men først litt basics :...

76%

07 februar 2014

kl 11:35

Privatperson
comments

2

blog_preview_image

Bean There, Done it & Sold it all BeFore

Skrev meglerhuset First Energy om Oslo-noterte WRL i mai 2011. Med ordspill siktet de til ledelsen i selskapet - som tidligere hadde bygd opp, og solgt Black Marlin Energy med solid gevinst. Flere indikatorer taler for at dette kan skje igjen. Og katalysatoren, gassalgsavtalen, er like rundt hjørnet. Med denne avtalen tror vi både at WRL blir en het oppkjøpskandidat, og at selskapets underliggende verdier endelig vil vises igjen i markedets verdsettelse....

100%

26 november 2013

kl 11:27