Carnegie Fonder 

Partner
Carnegie Fonder

Aksjer, Fond, Sparing, Pensjon

thumb-up
98%

Beskrivelse

Vi spesialiserer oss på aksjer og rentepapirer i Sverige, Norden og på verdens vekstmarkeder. Alle våre fond forvaltes aktivt og i bunnen ligger en tydelig analyse og en bevisst filosofi. Vi investerer i et begrenset antall tilbud som vi vurderer som attraktive og som vi virkelig tror på. Filosofien kaller vi fokusert verdiforvaltning, og den har vi arbeidet etter siden starten i 1988.

Spesialist på

Aksjer og rentepapirer i Sverige, Norden og på verdens vekstmarkeder.

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Ikke nok med Zlatan Ibrahimovic

Alle som bare investerer i svenske eller norske selskapsobligasjoner, tar unødvendig risiko og går glipp av muligheter. Ved å investere i de beste selskapene i hele Norden kan du få like god avkastning – til lavere risiko....

100%

16 mai 2017

kl 11:31

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

God etterspørsel etter nordisk kreditt

Etterspørselen etter nordisk kreditt holdt seg høy i løpet av måneden, og dette ble gjenspeilet i et sterkt primærmarked for kredittinstrumenter med lav og høy rente, både når det gjaldt antall emisjoner og volum. ...

100%

07 april 2017

kl 14:42

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Trump bør gjennomgå passivasiden

De asiatiske markedene startet året med en pen innhenting fra oversolgte nivåer. Carnegie Asia steg i verdi med 3,6 prosent i løpet av måneden....

100%

08 februar 2017

kl 16:28

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

God start på året

Risikoappetitten var relativt god i begynnelsen av året, og kredittspreadene har økt for vekstmarkedsgjelden. Samtidig har de langsiktige USA-rentene steget relativt kraftig etter Trumps valgseier og påvirket aktivaklassen negativt på kort sikt. Vekstmarkedsgjelden fikk imidlertid generelt sett en positiv utvikling, og Carnegie Emerging Markets Corporate Bond kunne notere seg for en økning på 0,34 prosent i desember....

100%

08 februar 2017

kl 16:23

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Nødvendig med tosifret resultatvekst

Stockholm-børsen steg litt over 1 prosent i januar, og Sverigefonden steg i samme takt. Den sterke trenden fra i fjor fortsetter dermed med samme bransjer i føringen, det vil si industri og banktjenester. På tapersiden havnet noen av fjorårets vinnere – slik det er vanlig i begynnelsen av et nytt år – og en rekke defensive aksjer....

100%

08 februar 2017

kl 16:18

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Kjøp og hold!

I forbindelse med Carnegie Fonders årlige kundemøter i Stockholm, Malmø og Gøteborg i høst viste vi en graf over all elendigheten som har skjedd siden 50-tallet – fra kriger til katastrofer og resesjon – og plasserte den ved siden av en graf over aksjemarkedets utvikling. Grafen viste styrken til vår enkle filosofi: Kjøp og hold!...

100%

11 januar 2017

kl 08:54

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Sterk avslutning på det russiske børsåret

Det russiske aksjemarkedet gjorde det svært godt mot slutten av året. Markedet ble fremfor alt drevet av stigende oljepris som følge av OPECs avtale om å kutte oljeproduksjonen. Håpet om bedre forhold til USA og mulig avskaffelse av de amerikanske sanksjonene bidro også i positiv retning. Carnegie Rysslandsfond steg med 7,6 prosent i løpet av måneden og steg 46 prosent 2016....

100%

11 januar 2017

kl 08:45

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Russland drar nytte av Trump

Russland er et av de markedene som hittil har fått mest glede av Trumps seier. Planene hans for investeringer i infrastruktur i USA har fått råvareprisene til å stige. Dette kommer Russland direkte til gode, siden landet er en stor eksportør av råvarer. Carnegie Rysslandsfond steg med 6,0 prosent i løpet av måneden....

100%

15 desember 2016

kl 14:33

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

Markedet gir Trump en bryllupsreise

Det uventede utfallet av det amerikanske presidentvalget førte til betydelige og raske reaksjoner på markedet. Trumps løfter om skattelette og investeringer i infrastruktur har skrudd opp vekst- og inflasjonsforventningene. Dette har ført til økning i langsiktige renter, og det forventes nå at Fed øker styringsrenten i et høyere tempo....

(Ingen vurderinger enda)


15 desember 2016

kl 14:29

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

God forretning for andelseierne

Carnegie Småbolagsfond steg med 4,0 prosent i løpet september. Månedens beste aksje var Haldex, med en oppgang på 21 prosent. I sommer fikk budkrigen om Haldex stor oppmerksomhet. På slutten av måneden solgte vi aksjene i Knorr-Bremse til en kurs på 125 svenske kroner....

(Ingen vurderinger enda)


13 oktober 2016

kl 12:16