Kameo.no 

Lånebasert folkefinansiering

Partner

Sparande, Privatekonomi

thumb-up
100%

Beskrivelse

Idéen om lånebasert crowdfunding kommer opprinnelig fra Storbritannia og kan forklares som den finansielle grenen av delingsøkonomien. Kameo ble grunnlagt i 2014, og fikk konsesjon fra det danske, norske og svenske Finanstilsynet i 2016. Kameo eies av ansatte, styret og et knippe engle-investorer. Vi har kontorer i Stockholm og Oslo. Vi er i hovedsak onlinebaserte, og bruker nye tekniske løsninger for å effektivisere låneprosessene. Vi håper derfor å kunne redusere avstanden mellom lånetager og lånegiver, og på den måten hjelpe investorer med å få bedre avkastning samtidig som flere eiendomsutviklere og småbedrifter får mer finansiering. Enkelt, rettferdig og fleksibelt- til renter som passer alle.

Spesialist på

Annen profesjonell
comments

0

blog_preview_image

100%

16 august 2017

kl 16:55