Peter Warren

Aksjer, Derivat

thumb-up
96%

Beskrivelse

Peter C. Warren har over 30 års erfaring innenfor finansmarkedene som trader, market maker og forvalter. Han har utdannelse innen økonomi, statsvitenskap, etterretning og psykologi. Er kritisk til etablerte sannheter og sterk motstander av gruppetenkning.

Spesialist på

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

«Tar en for laget»

Det er ikke sjelden at statsledere, finanspolitikere og sentralbanksjefer forsøker å påvirke utviklingen av sitt lands valuta. Som regel ønsker man sitt eget lands valuta svakere for å øke den internasjonale konkurranseevnen til egen eksportindustri...

100%

24 mai 2017

kl 11:49

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

100%

22 mai 2017

kl 09:57

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

Historisk billig og alle er short

Investorer som shortet VIX-futures da finanskrisen var på sitt verste i 2009, har til nå hatt en annualisert avkastning på 60%...

100%

18 mai 2017

kl 08:20

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

100%

11 mai 2017

kl 09:31

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

Volatilitetsfond

Fond som investerer i volatilitet («volatility arbitrage») har fått stor oppmerksomhet de siste par årene grunnet sterke resultater...

100%

18 april 2017

kl 09:20

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

Perfekt etterpåklokskap

Financial Times gjør hver januar et tilbakeblikk på fjoråret. Hensikten er å se hvilke som var de beste investeringer man kunne ha gjort dersom man var i stand til å forutse fremtiden...

86%

06 april 2017

kl 11:51

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

100%

04 april 2017

kl 09:27

Privatperson
comments

1

blog_preview_image

«Morra di!»

Etablerte sannheter er lette for oss å godta når de ikke utfordrer vår virkelighetsoppfatning, eller når vi er bedre tjent med den etablerte oppfatningen fremfor andre alternativer...

100%

29 mars 2017

kl 10:14

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

Black Edge

Boken «Black Edge» av Sheelah Kolhatkar ble publisert i begynnelsen av februar i år. I forkant av publiseringen var det få på Wall Street som var likegyldige til boken...

100%

24 mars 2017

kl 10:47

Privatperson
comments

0

blog_preview_image

Feil fokus!

En rekke studier viser at avkastningen du oppnår i liten grad er påvirket av anbefalinger eller ulike analysemetoder...

100%

20 mars 2017

kl 08:53