Informasjon fra vår samarbeidspartner

DN igår: Adecco – nok et eksempel

Skrevet 09 mars 2011, klokken 08:05   | KLP  | KLP

blog_image

Jeg har skrevet et debattinnlegg om Adecco-saken i gårsdagens DN og gjengir dette her:

Adecco er nok et eksempel på at et selskap som tilsynelatende tar sitt samfunnsansvar ikke gjør det. På selskapets hjemmeside kan vi lese at selskapet er vurdert som gode på dette av veldig mange. Selskapet er inkludert i flere samfunnsansvarsindekser, har fått priser og anerkjennelse i mange land – inkludert i Norge.

I KLP overvåker vi kontinuerlig våre investeringer for uetisk adferd og alvorlige brudd på internasjonale normer. Når saker kommer opp, som den aktuelle Adeccosaken, tar vi tak i den og gransker forholdene. Deretter vurderer vi hvilke virkemiddel som er mest hensiktmessig: for eksempel å ekskludere selskapet fra våre investeringer eller å være en aktiv eier og pådriver for en forbedringsprosess i selskapet.

Slik har vi jobbet med våre investeringer i mange år og vi ser at det nytter. Ved å være en kritisk røst og pådriver når et selskap opptrer på en måte som anses å være uakseptabelt, bidrar vi til endringer. Motsatsen – det å analysere mange selskaper og investere i de antatt beste på samfunnsansvar – viser seg gang på gang som en vanskelig oppgave. Adecco, Rio Tinto, Barrick Gold, BP og Telenor er alle eksempler på selskaper hvor det er, eller har vært, stor avstand mellom liv og lære.

De som ønsker at Statens pensjonsfond – Utland og andre investorer i større grad bør investere i selskaper som er ”gode” på samfunnsansvar bør merke seg at disse selskapene nødvendigvis ikke er bedre på samfunnsansvar. De analysemetoder og datagrunnlag som brukes for å identifisere disse selskaper er ikke gode nok og det varierer veldig hvor mye og hva selskaper rapporterer om. Derfor er det ikke gitt at det er de beste selskapene det blir investert i. Men fortsett å gjøre oss, Statens pensjonsfond – Utland og andre investorer oppmerksomme på kritikkverdige selskaper slik at vi sammen kan påvirke i riktig retning.

Hilsen Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP

Vurder, kommenter
og del innlegget!

(Ingen vurderinger enda)


comments

0 kommentarer

0 Liker 0 Liker ikke
Anmeld innlegget


Det finnes ingen kommentarer til dette innlegget enda.