Informasjon fra vår samarbeidspartner

Månedsrapport (STORM BOND FUND) +17,8% i 2016

Skrevet 04 januar 2017, klokken 14:13   | Storm Capital Management  | Storm Capital Management

blog_image

Kjære lesere,

Godt nytt år!

Desember gav en avkastning på 5,8% for Storm Bond Fund, som brakte fondets avkastning for 2016 til 17,8%. Således er fondet det best presterende High Yield fondet i Norden i 2016.
Fondet er tilgjengelig på nordnet.no under navnet Storm Bond Fund RCN NOK.

Vi går inn i 2017 med stort pågangsmot og en god dose optimisme. Les porteføljekommentar fra investeringsdirektør Morten E. Astrup i vedlagt månedsrapport.

I 2016 gikk vi bevist inn i 3 restruktureringer i selskaper vi hadde tro på, som en del av løsningen ble deler av obligasjonsbeholdningen vår konvertert til aksjer. Med oljeprisoppgangen i Q4 var disse aksjene en positiv bidragsyter i desember. Vi har gradvis solgt oss ned på gode dager, men kursstigningen gjør at andel aksjer har ligget jevnt rundt 5-6% de seneste kvartalene. Dette har gitt oss noe høyere volatilitet enn konkurrentene, men hovedtyngden av bidrag til den gode avkastningen har vært stigende priser på obligasjonene vi har eid. I henhold til «gammel» skyggerating ligger vi på B+ i gjennomsnitt.

I desember har vi dratt ned durasjonen i porteføljen ved å selge oss ned i noen av de lengre obligasjonene, en strategi vi regner med å forfølge i månedene som kommer.

Yielden er nå 10,4% og løpetiden til forfall 3,2 år.

 

De beste ønsker for 2017.

Månedsrapport – Desember 2016 – Storm Bond Fund

Vurder, kommenter
og del innlegget!

100%

comments

0 kommentarer

10 Liker 0 Liker ikke
Anmeld innlegget


Det finnes ingen kommentarer til dette innlegget enda.