Skjermingsfradrag – hva er det og hva betyr det for deg?

Skrevet 19 september 2011, klokken 15:30   | Nordnet Norge

blog_image

Skjermingsfradrag er kanskje et fremmedord for mange, og derfor vil vi belyse hva skjermingsfradrag faktisk er, og hvor mye det utgjør slik at du selv kan ta valget om det er Investeringskonto Zero eller vanlig Aksje- og fondskonto som passer best for sparingen og investeringen din.

Aksje- og fondskonto gir skjermingsfradrag så lenge du eier aksjen, aksjefondet eller kombinasjonsfondet, men du må betale skatt på gevinst når du selger. Med en Investeringskonto Zero får du utsatt skatt på alle aksjer og fond du har på kontoen, inkludert rentefond, og du betaler ikke gevinstskatt om du selger aksjer og fond underveis. Du betaler gevinstskatt først når du tar pengene ut av kontoen din. Men med en Investeringskonto Zero får du ikke skjermingsfradrag på investeringene dine.

Hva er skjermingsfradrag?

Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som deles ut til eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond hvert år. Bunnfradrag kan forklares som at inngangsverdien du kjøpte aksjene eller fondene dine for, blir oppjustert med en liten prosentandel slik at når du en gang skal realisere en gevinst så må du ikke skatte av hele gevinsten, du kan trekke bort en del av gevinsten med det du har spart opp av skjermingsfradrag. Skjermingsrenten skal sikre finansieringsnøytralitet ved at den avkastningen skattyteren alternativt kunne oppnådd på bankinnskudd unntas fra ekstrabeskatning. Skjermingsrenten tilsvarer omtrent rentenivået på en gjennomsnittlig høyrentekonto i bank etter skatt. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på skjermingsrenten er skattepliktig. Skjermingsrenten fastsettes hvert år av Skattedirektoratet.

Skjermingsfradrag blir godskrevet deg etter hvert årsskifte og det er etterskuddsvis. Det vil si at du måtte eie en aksje eller et fond over nyttår for å få skjermingsfradraget for året før. Når du beholder en aksje eller et fond over flere år så akkumuleres skjermingsfradraget hvert år. De siste fem årenes skjermingsrente vises i tabellen under. Dersom du kjøper og selger innenfor et år, så oppnår du altså ikke å få skjermingsfradrag. Derfor er det ofte ikke lurt å selge et fond i desember, men heller vente over nyttår for å få med årets skjermingsfradrag. Du vil ikke få skjermingsfradrag om du selger med tap og du kan ikke overføre skjermingsfradrag fra et fond til et annet.

 

År Skjermingsrente
2010 1,6 %
2011 1,5 %
2012 1,1 %
2013 1,1 %
2014 0,9 %
2015 0,6 %

Eksempel på hvordan skjermingsfradrag fungerer

Du har kjøpt et fond for 1000 kr i 2010 og beholder fondet til januar 2016. Da får du skjermingsfradrag i 6 år for 2010 til 2015. Du har fått 8 % årlig avkastning på fondet: 1000 kr x 1,086 = 1586,87 kr. Det betyr at du har hatt en avkastning på 586,87 kr.

År Skjermingsrente Ny inngangsverdi
1000 kr
2010 1,6 % 1016 kr
2011 1,5 % 1031,24 kr
2012 1,1 % 1042,58 kr
2013 1,1 % 1054,05 kr
2014 0,9 % 1063,54 kr
2015 0,6 % 1069,92 kr


Hvor mye utgjør skjermingsfradrag over tid?

Dersom vi ikke hadde hatt skjermingsfradrag skulle du betalt 28,75 % av 586,87 kr, altsp 168,73 kr. På grunn av skjermingsfradraget har inngangsverdien din blitt oppjustert fra 1000 kr til 1069,9 kr over de seks årene som vist i tabellen over. Det betyr at du kun betaler 28,75 % skatt av (1586,87 kr – 1069,92 =) 516,95 kr. Det utgjør 148,62 kr. Du har dermed «spart» 20,10 kr i skatt med skjermingsfradrag.

Under ser du et søylediagram som Verdipapirfondenes Forening (VFF) utarbeidet i 2009. Det forteller oss hva som bidrar til avkastningen i sparingen vår over tid. Her er det tatt som forutsetning at man har kjøpt et fond eller en aksje og holdt den i 30 år, og dermed fått 30 år med utsatt skatt og skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget utgjør da 529 kr i tillegg til den rene avkastningen. Det vil si at du etter 30 år har akkumulert skjermingsfradrag som legger til 12,1% på avkastningen din. Utsatt skatt legger til 49,5% på avkastningen din.

skjermingsfradrag
«Avkastning uten skattekreditt og skjermingsfradrag» er avkastning fratrukket 28 prosent kapitalskatt på årlig basis, tilsvarende faktisk beskatning av renteinntekter i bankinnskudd og rentefond. Vi har lagt til grunn 8 prosent forventet snittavkastning per år for aksjefond og 5 prosent per år for bankinnskudd. Vi har videre lagt til grunn skjermingsrente tilsvarende bankinnskuddsrente etter skatt. (Kilde:www.altomfond.no)

 

Vurder, kommenter
og del innlegget!

99%

comments

11 kommentarer

94 Liker 1 Liker ikke
Anmeld innlegget


 1. hei, hvordan blir det med å få noe ut av skjermingsfradraget når den akkumulerte summen der er langt høyere enn salgssummen på de realiserte aksjene ? Kan skjermingsfradraget legges til på kjøpesummen, slik at man kommer ut med et høyere tapsfradrag ?

 2. Jeg har eid et Holdingselskap i siden 2005. Jeg opprettet det fordi jeg tjente mer penger enn jeg brukte, så rådgivere sa det lønte seg. Jeg hadde store overskudd noen år. Holdingselskapet mitt eide aksjene i det firmaet jeg jobbet i. Jeg sluttet i jobben og solgte aksjene mine i jobbfirmaet, dvs Holdingselskapets aksjer (jeg eide Holdingselskapet alene), til en kollega for 2 500 000. Holdingselskapet har hatt aksjer og fond for ca 700 000, ellers obligasjoner og bankinnskudd, totalt godt over 8,3 mill. Jeg har aldri fått noe skjermingsfradrag, jeg har skjønt at det skulle regnes ut når jeg la ned selskapet. Jeg har stolt på at dette var rett, regnskapsfirmaet mitt har gjort alt så samvittihetsfullt, har jeg ment. Nå har jeg avviklet selskapet, og får kr. 52098,- i skjermingsfradrag for alle disse årene. Kan det være rett?? Jeg takker hjertelig for svar.

 3. Hvordan blir det når man setter litt penger inn på fondet / aksjen per år? F.eks. år én kjøper jeg for 100 kr, og år 10 kjøper jeg igjen for kr. 100 000 (til sammen 100 100) for så å selge i år 11.

 4. Herlig beskrivelse med et godt eksempel. Takk for at dette ble tatt opp.

 5. Så skjermingsfradrag gjelder altså for Aksjefond også?

  Jeg hørte at fradraget kun gjelder for aksjer (og ikke aksjefond).

 6. Hva har skjermingsfradrag med dobbeltbeskatning å gjøre ?

 7. Akkurat hva jeg var på jakt etter. Lurer nå på om dette fradraget kommer via årsoppgave, eller om man må selv legge dette inn i selvangivelse.

  • Hei Erlend, Hvis du har norske aksjer, aksje- eller kombinasjonsfond blir skjermingsfradraget automatisk rapportert for deg. Har du utenlandske aksjer, må du regne ut dette selv. Kjøper du utenlandske fond via Nordnet blir det rapportert for deg.

   • Superfin filt! Om man kunde virka. Jag e4r hopplf6s. Min mormor var envis och ff6rsf6kte le4ra mig, men allt blir snett. Som tur e4r finns det ju andra som kan! // Anna